19:14 ICT Chủ nhật, 28/08/2016

Site liên kết

facebook học sinh
Tài liệu ôn thi
Văn bản TW
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
website Sở GD&ĐT Sơn La
Thư viện tỉnh Sơn la
THPT Tô Hiệu
Luyện thi THPT Quốc gia

News Random

Trang nhất » Tin Tức » Thông Báo

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ

Thứ bảy - 21/05/2011 22:31

 

I. CÂU HỎI

Câu hỏi 1. Có mấy hình thức chủ yếu để huy động nguồn tài chính của Nhà nước? Em hãy nêu tầm quan trọng và những lợi ích đem lại từ tiền thu thuế đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước?

Câu hỏi 2. Hệ thống thuế hiện hành ở nước ta bao gồm những chính sách thuế nào?

Câu hỏi 3. Thế nào là người nộp thuế? Người nộp thuế có những quyền gì? Em hãy nêu các quyền đó?

Câu hỏi 4. Người nộp thuế có những nghĩa vụ nào? Em hãy nêu các nghĩa vụ đó?

Câu hỏi 5. Em hãy kể về gương một tổ chức, cá nhâ nộp thuế luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước mà em đã từng được biết tại địa phương em. Qua đó, em thấy mình cần phải làm gì để thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN?

II. ĐÁP ÁN

Gợi ý trả lời câu 1:Thực hiện chức năng quản lý xã hội, Nhà nước cần có nguồn tài chính để chi tiêu, trước hết là chi cho việc duy trì và củng cố bộ máy Nhà nước; chi cho quốc phòng, an ninh; chi cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; chi cho các vấn đề về phúc lợi công cộng, về sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu dài.

Để có nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung, Nhà nước thường sử dụng ba hình thức huy động, đó là:

- Thứ nhất: hình thức quyên góp tiền và tài sản của nhân dân.

Ví dụ: khi nhân dân miền Trung bị bão lũ nhà nướckêu gọi nhân dân quyên góp bằng tiền hoặc hiện vật như quần áo, sách vở, tiền giúp đỡ nhân dân vùng bị bão lũ; hoặc Nhà nước quyên góp tiền, tài sản của nhân dân ủng hộ chính quyền non trẻ của nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945.

- Thứ hai:hình thức vay dân.

Ví dụ: Nhà nước phát hành công trái, trái phiếu.

Hai hình thức huy động nguồn lực tài chính này chỉ được Nhà nước sử dụng có giới hạn trong 1 số trường hợp đặc biệt, không mang tính ổn định, lâu dài.

- Thứ ba: hình thức thu thuế:dùng quyền lực Nhà nước bắt buộc người dân phải đóng gópmột phần thu nhập do các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình tạo ra..

Đây là hình thức có tính bền vững, lâu dài và cơ bản nhất để huy động tập trung nguồn tài chính cho Nhànước.

* Tầm quan trọng của thuế và những lợi ích đem lại từ tiền thu thuế đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước:

- Thuế là nguồn thu có tỉ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách Nhà nước, số thu từ thuế và phí thường chiếm tới 90% tổng thu ngân sách Nhà nước.

- Tiền thuế được dùng để chi cho:

+ Hoạt động của bộ máy Nhà nước: các cơ quan Nhà nước, Đảng, trả lương cán bộ, công chức, viên chức.

+ Phát triển kinh tế: làm đường giao thông, đường điện, hỗ trợ các ngành kinh tế trọng điểm của Nhà nước…;

+ Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, trợ cấp và cứu trợ xã hội…;

+ Các hoạt động đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Gợi ý trả lời câu hỏi 2. Hệ thống thuế được xây dựng và hoàn thiện nhằm bao quát các nguồn thu mà Nhà nước có thể huy động cho ngân sách. Hiện nay, Nhà nước ta đang thực hiện thu các loại thuế sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ.

3. Thuế môn bài: là khoản thu có tính chất lệ phí, thu hàng nămđối vớicác tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thuế thu nhập cá nhân: là thuế đánh vào thu nhập của từng cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt:là thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

6. Thuế tài nguyên: là thuế đánh vào tài nguyên được khai thác thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp:là khoản thu đối với đất dùng vào sản xuất nông nghiệp bao gồm đất trồng trọt, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng trồng. Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp.

8. Thuế nhà, đất:là thuế thu đối với nhà và đối với đất ở, đất xây dựng công trình. Hiện nay, Nhà nước ta chưa thu thuế nhà và chưa quy định về thuế nhà. Người nộp thuế đất là tổ chức, cá nhân có sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, thay thế cho Pháp lệnh về thuế nhà, đất.

9. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: là thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam (hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Mọi tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về thuế, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, vững mạnh.

Gợi ý trả lời câu 3. Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Người nộp thuế có 10 quyền, cụ thể như sau:

 1. Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
 2. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 3. Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.
 4. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 5. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 6. Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế; yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
 7. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.
 8. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 9. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 10. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác.

Gợi ý trả lời câu hỏi 4. Người nộp thuế có 9 nghĩa vụ, cụ thể là:

 1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
 2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
 3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
 4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.
 6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
 8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
 9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

Gợi ý trả lời câu hỏi 5. Cần chú ý trình bày sáng tạo, như bài viết xen lẫn các cuộc phỏng vấn, trích dẫn, kết quả một chuyến đi thực tế, một bức thư tâm sự, báo tin vui...; có hình ảnh phù hợp nội dung câu hỏi dán kèm, trang trí đẹp,  trình bày hài hòa (có thể tham khảo cách trình bày trên các trang báo điện tử).

Tác giả bài viết: Nguyễn Cao Dư

Nguồn tin: Bộ môn Giáo dục công dân

Tổng số điểm của bài viết là: 102 trong 27 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn