Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Thứ tư - 21/03/2018 01:53
Để Cuộc thi được tổ chức thành công, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1024/CV-BGDĐT ngày 16/3/2017, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở đào tạo phổ biến Thể lệ, Kế hoạch tổ chức cuộc thi, chuyên trang Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn/; thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (http://www.doanthanhnien.vn); Báo Giáo dục và Thời đại (http://www.gdtd.vn); địa chỉ Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9) đến các em học sinh, cán bộ, nhà giáo trẻ thông qua trang điện tử của trường, băng rôn, bảng tin, thư điện tử, tin nhắn…; bố trí các phòng máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia Cuộc thi và tổ chức tuyên dương các cá nhân, tập thể dự thi đạt kết quả cao, đóng góp tích cực đối với Cuộc thi.
Lễ Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 diễn ra vào 08h30, thứ Sáu, ngày 23/3/2018 tại Hội trường 700, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, số 01 đường Hoàng Minh Giám, phường Trung hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Vòng thi trắc nghiệm cá nhân diễn ra từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018, bao gồm 04 tuần thi: 
+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 01/4/2018.
+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 02/4/2018 đến 22h00 ngày 08/4/2018.
+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 09/4/2018 đến 22h00 ngày 15/4/2018.
+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 16/4/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018.
Chuyên mục PBGDPL giới thiệu Thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số: 704 /QĐ-BGDĐT  ngày 07 tháng 3 năm 2018), như sau:
I. Mục đích và yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

- Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2018); thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 

- Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học.
2. Yêu cầu
- Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.
- Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia, để Cuộc thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II. Nội dung, hình thức thi
1. Nội dung
- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
2. Hình thức thi
2.1. Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân.
Thí sinh thi  làm bài  trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn
- Tổng cộng có  04 tuần thi, trong đó thí sinh được thi tối đa 03 lần/ tuần.
- Công bố kết quả mỗi tuần thi vào thứ 6 tuần kế tiếp.
- Bài thi mỗi tuần gồm 02 phần thi:
+ Phần 1: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 20 giây, hết 20 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời hết 20 câu, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phần 2. Điểm tối đa của phần này là 100 điểm.
+ Phần 2: Thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 20 giây, hết 20 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa phần này là 100 điểm
- Tổng thời gian tối đa của Vòng thi thứ nhất: 10 phút.
- Điểm tối đa Vòng thi thứ nhất: 200 điểm.
2.2. Vòng thi thứ hai: Thi tự luận
- Sau khi kết thúc 04 tuần thi trắc nghiệm cá nhân, Ban tổ chức lựa chọn trên hệ thống tối đa 1.200 thí sinh có điểm thi cao nhất (mỗi bảng chọn 600 thí sinh), xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, để làm bài thi tự luận.  Mỗi thí sinh sẽ làm 01 bài thi tự luận theo chủ đề của Ban tổ chức và gửi bài thi tự luận trực tiếp trên trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn.
- Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa (Bài thi tự luận dài không quá 03 trang A4, hình ảnh minh họa không quá 02 trang A4).
- Điểm của Vòng thi tự luận tối đa là 100 điểm.
2.3. Vòng thi thứ ba: Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.
- Kết thúc thi Vòng thứ nhất, thứ hai, Ban tổ chức tổng hợp điểm để lựa chọn ra tối đa 60 thí sinh (mỗi bảng chọn 30 thí sinh) có điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất để thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.
- Thể lệ Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc sẽ được công bố sau.
III. Đối tượng, thời gian tổ chức, cách thức đăng ký
1. Đối tượng dự thi
1.1. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên).
1.2.  Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm; đoàn viên thanh niên; cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ (dưới 35 tuổi); lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.
2. Thời gian tổ chức
- Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 15/3/2018 đến 17h00 ngày 19/3/2018.
- Thời gian tổ chức Lễ khai mạc, phát động Cuộc thi: Dự kiến sáng ngày 20/3/2018 (thứ Ba), tại Thủ đô Hà Nội.
2.1. Vòng thi thứ nhất (Trắc nghiệm cá nhân):
- Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân: Từ 10h00 ngày 20/3/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018. Bao gồm 04 tuần thi:
+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 20/3/2018 đến 22h00 ngày 25/3/2018.
+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 26/3/2018 đến 22h00 ngày 01/4/2018.
+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày  09/4/2018 đến 22h00 ngày 15/4/2018.
+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 16/4/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018.
- Ngày 26/4/2018: Công bố danh sách 1.200 thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng thi tự luận.
2.2. Vòng thi thứ hai (Thi tự luận): Thời gian nhận bài thi tự luận t 9h00 ngày 27/4/2018 đến hết 22h00 ngày 10/5/2018.
2.3. Vòng thi thứ ba (Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc): Thời gian công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi: ngày 22/5/2018.
2.4. Thời gian tổ chức Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc và Lễ tổng kết, trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 09/6/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Cách thức đăng ký
- Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ  09h00 ngày 15/3/2018. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
- Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn; http://www.gdtd.vn.
IV. Giải thưởng
1. Giải cá nhân (dành cho 02 bảng)
Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:
1.1. Giải thưởng của Vòng thi thứ nhất (Trắc nghiệm cá nhân):
- Giải thưởng tuần: Tổng cộng có 40 giải trong 04 tuần thi:
+ Mỗi tuần thi sẽ trao 10 giải/bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba) cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần.
+ Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận và phần thưởng của Ban tổ chức.
- Giải của Vòng thi thứ nhất: Tổng số có 30 giải/bảng, gồm:
+ 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.
+ Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban tổ chức.
1.2. Giải của Vòng thi thứ hai (Thi tự luận): Tổng số 30 giải/bảng, gồm:
- 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.
- Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban tổ chức.
1.3. Giải vòng thi thứ ba (Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc): Tổng cộng có 30 giải/bảng, gồm: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh, xếp theo điểm từ cao xuống thấp. Trong đó,
- Giải Nhất và giải Nhì: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng;
- Giải Ba và Khuyến khích: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng.
2. Giải tập thể
- 10 giải cho 10 Sở giáo dục và đào tạo có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi nhiều nhất.
- 40 giải cho 40 trường học (trong đó có 30 cơ sở đào tạo và 10 trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất.
- Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng.
3.  Khen thưởng Ban tổ chức
Xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Cuộc thi.
V. Một số quy định chung
- Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để dự thi.
- Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin cá nhân nào sai lệch so với thẻ học sinh, thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được tính kết quả và xét giải.
VI. Thông tin liên hệ
          Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính, ĐT: 024.38694984; 0123.748.5979; email: nxha@moet.gov.vn.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.
Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ sung từ Ban tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh.

 

Tác giả bài viết: Chuyên mục PBGDPL

Nguồn tin: Bộ GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay16,054
  • Tháng hiện tại791,833
  • Tổng lượt truy cập11,063,690
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Site liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây