Thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018

Chủ nhật - 23/04/2017 06:29

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Số: 26/TB-THPTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 14 tháng 4 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018
 
          Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;   Căn cứ văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT, ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;
Được sự nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La;
Trường THPT Chuyên thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Chuyên tuyển 385 học sinh vào lớp 10, cụ thể như sau:
- 09 lớp chuyên (Toán, Tin, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh): 35 học sinh/lớp.
- 02 lớp không chuyên: 35 học sinh/lớp.
2. Độ tuổi tuyển sinh
Tuổi của học sinh dự thi vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2002).
Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
3. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển   
Học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, có hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú) tại Sơn La, tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.
4. Đăng ký tuyển sinh
Học sinh dự thi vào trường được đăng ký các nguyện vọng sau đây:
- Nguyện vọng 1 (bắt buộc): đăng ký thi vào một lớp chuyên.
- Nguyện vọng 2 (không bắt buộc): đăng ký học lớp không chuyên.
5. Phương thức tuyển sinh
Thực hiện qua hai vòng: Sơ tuyển và thi tuyển.
5.1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. 
5.1.1. Cách tính điểm sơ tuyển:
a) Điểm tài năng:
Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa; đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành tổ chức ở cấp THCS trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; thi viết thư quốc tế; thi giải Toán trên máy tính cầm tay; thi giải Toán hoặc tiếng Anh qua mạng; thi thí nghiệm thực hành; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn (giải cá nhân hay đồng đội, không tính giải toàn đoàn).
- Đạt giải hoặc huy chương cấp Quốc gia: Cộng 5 điểm.
- Giải Nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: Cộng 4 điểm.
- Giải Nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: Cộng 3 điểm.
- Giải Ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: Cộng 2 điểm.
- Giải Khuyến khích: Cộng 1 điểm.
b) Điểm kết quả xếp loại:
Điểm kết quả xếp loại tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở THCS; điểm kết quả xếp loại của mỗi năm học được tính như sau:
- Hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi: 5 điểm;
- Hạnh kiểm Khá, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Khá: 4 điểm;
- Hạnh kiểm Khá, học lực Khá: 3 điểm;
- Hạnh kiểm Trung bình, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Trung bình: 2 điểm;
- Hạnh kiểm Khá, học lực Trung bình hoặc hạnh kiểm Trung bình, học lực Khá: 1 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 0 điểm.
c) Điểm kết quả tốt nghiệp: Tốt nghiệp THCS loại Giỏi: 1 điểm.
5.1.2. Điểm sơ tuyển là tổng của điểm tài năng, điểm kết quả xếp loại và điểm kết quả tốt nghiệp.
5.2. Vòng 2: Thi tuyển.
Tổ chức thi tuyển đối với học sinh đã đạt qua vòng sơ tuyển.
5.2.1. Môn thi: Toán, Ngữ văn và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán hoặc Ngữ văn thì mỗi môn này, thí sinh sẽ dự thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. Thí sinh thi vào lớp chuyên Tin dự các môn thi như thí sinh thi vào lớp chuyên Toán.
 
5.2.2. Lịch thi:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Thời gian phát đề thi Giờ bắt
đầu làm bài
05/6/2017 SÁNG Ngữ văn 120 phút 7h55’ 8h00’
CHIỀU Toán 120 phút 14h25’ 14h30’
06/6/2017 SÁNG Môn chuyên 150 phút 7h55’ 8h00’
 
5.2.3. Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên.
6. Cách thức xét tuyển
6.1. Điểm khuyến khích (đối với học sinh đạt nhiều giải, chỉ cộng điểm với giải cao nhất):
a) Cộng điểm khuyến khích cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật:
- Đạt giải Quốc gia hoặc giải Nhất cấp tỉnh: Cộng 2 điểm.
- Giải Nhì cấp tỉnh: Cộng 1,5 điểm.
- Giải Ba cấp tỉnh: Cộng 1,0 điểm.
- Giải Khuyến khích: Cộng 0,5 điểm.
b) Cộng điểm khuyến khích cho những học sinh giải Toán trên máy tính cầm tay; thi giải Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh, thi Vật lý, thi OSE, thi tiếng Anh qua mạng; thi thí nghiệm thực hành; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn (giải cá nhân hay đồng đội, không tính giải toàn đoàn).
- Đạt giải Nhất cấp Quốc gia hoặc Huy chương Vàng: Cộng 2 điểm.
- Giải Nhì cấp Quốc gia hoặc Huy chương Bạc: Cộng 1,5 điểm.
- Giải Ba cấp Quốc gia hoặc Huy chương Đồng: Cộng 1,0 điểm.
- Giải Khuyến khích cấp Quốc gia: Cộng 0,5 điểm.
6.2. Điểm xét tuyển:
  - Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2) và điểm khuyến khích. Đối với giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa; thi giải Toán trên máy tính cầm tay; thi giải Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh, thi Vật lý, thi OSE, thi tiếng Anh qua mạng; thi thí nghiệm thực hành, điểm khuyến khích chỉ được cộng khi môn đạt giải là môn dự thi chuyên. Đối với giải trong kỳ thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn điểm khuyến khích được cộng đối với tất cả các môn dự thi chuyên.
  - Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1) và điểm khuyến khích.
6.3. Nguyên tắc xét tuyển:
- Xét tuyển vào lớp chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, điểm các bài thi không chuyên đạt từ 2 trở lên, điểm bài thi môn chuyên đạt từ trung bình trở lên.
- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, điểm các bài thi đạt từ 2 trở lên.
  6.4. Cách xét tuyển:
  - Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Sau khi xét tuyển vào các lớp chuyên, căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
7. Hồ sơ tuyển sinh
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bằng (hoặc giấy chứng nhận) tốt nghiệp THCS.
- Học bạ cấp THCS (bản chính).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
- 02 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh để trong phong bì thư.
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu 01/TS10 đính kèm Thông báo này; Thí sinh có thể download trên website của trường hoặc nhận trực tiếp tại Phòng Giáo vụ Trường THPT Chuyên).
8. Thời gian
8.1. Nộp hồ sơ và tổ chức sơ tuyển
- Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2017: Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Giáo vụ Trường THPT Chuyên.
- Ngày 31/5/2017: Trường THPT Chuyên tổ chức sơ tuyển, lập danh sách và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi.
8.2. Tổ chức thi tuyển và thông báo kết quả
- Thời gian thi: Ngày 05 + 06/6/2017 (khai mạc kỳ thi: 16h00 ngày 04/6/2017).
- Chấm thi: Từ ngày 07/6 đến ngày 10/6/2017.
- Từ ngày 11/6 đến ngày 14/6/2017: Trường THPT Chuyên thông báo kết quả chấm thi, nhận đơn phúc khảo, lập danh sách phúc khảo.
- Ngày 15/6/2017: Phúc khảo bài thi và thông báo kết quả.
- Ngay sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển sinh, trong vòng 10 ngày (từ 16/6/2017 đến 25/6/2017) Trường THPT Chuyên trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển và những học sinh trúng tuyển nhưng không có nguyện vọng học tại trường. Sau thời hạn trên những học sinh đã trúng tuyển chưa rút hồ sơ đã chính thức là học sinh của trường và trường sẽ không trả hồ sơ cho học sinh.
Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La năm học 2017 - 2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: 
Phòng Giáo vụ Trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3759.569.
Địa chỉ: Km 8, Đường Lê Duẩn, Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La. 
Hoặc xem trực tiếp trên website của trường: thptchuyensonla.edu.vn.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở GD-ĐT (Báo cáo);
- Phòng Giáo dục phổ thông (Báo cáo);
- Phòng KT-QLCL(Báo cáo);
- Các phòng GD-ĐT trong tỉnh;
- Các trường THCS trong tỉnh;
- Website nhà trường;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
  Trần La Giang
 
 
 
 


 

Nguồn tin: Trường THPT Chuyên Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay18,678
  • Tháng hiện tại535,908
  • Tổng lượt truy cập10,807,765
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Site liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây