trắc nghiệm phân loại tính cách MBTI

Định hướng nghề nghiệp cùng MBTI

Chào các bạn trẻ, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hướng nghiệp dành cho học ...
Xem Chi Tiết
hướng nghiệp cho con

Hướng nghiệp cho con gái, con trai

Con cái ra đời có được một công việc tốt, thu nhập cao là mong muốn của hầu hết các ...
Xem Chi Tiết

Tổng quan về hướng nghiệp 2020

Chào các bạn trẻ, sắp đến kỳ thi rồi, chúng ta dù muốn dù không cũng phải đưa ra quyết ...
Xem Chi Tiết
tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên ...
Xem Chi Tiết
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: ...
Xem Chi Tiết
Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: ...
Xem Chi Tiết