Phòng khám bác sĩ Chế Thanh Đoan

Phòng khám bác sĩ Chế Thanh Đoan

18 Tháng Chín, 2020 admin 0

Phòng khám chuyên khoa nội tổng quát Thạc sĩ. Bác sĩ CK2 Chế Thanh Đoan. Địa chỉ: 134A Xóm Đất, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0913.189.333 – 0914.298.599.

Ngành cơ khí ô tô ảnh đại diện

Ngành cơ khí ô tô

29 Tháng Bảy, 2020 admin 0

Cơ khí ô tô là gì ? Tố chất, kỹ năng cần có để làm tốt trong ngành cơ khí ô tô ? Ngành nào học trường nào, ngành nào ? Thi khối gì ?