Cách dùng Although, Though, Even though, Despite và In Spite of

 

Cách dùng Although, though và Even Though

Although, even though, in spite of and despite tất cả điều mang nghĩa là mặc dù, chúng được dùng để nhấn mạnh tính ngạc nhiên trong một câu nói. 

Although, even though, in spite of and despite Tuy có sự giống nhau về nghĩa nhưng chúng được dùng với các cấu trúc câu khác nhau, cùng tìm hiểu cách dùng của các từ này nhé!

Chúng ta có từ đồng nghĩa của Although là Though 

Although,  và Even though mang nghĩa là mặc dù, tuy là. 

“Although” được sử dụng như làm cho phát biểu chính trong một câu có vẻ đáng ngạc nhiên, tăng tính nhấn mạnh. 

Sau Although và even though là 1 chủ ngữ

Ví dụ:

 Although the sun was shining, it wasn’t very warm.

→ Mặc dù nắng chói chang nhưng không ấm lắm.

Although small, the kitchen is well designed.

→ Tuy nhỏ nhưng căn bếp được thiết kế rất thoáng.

Though I wasn’t keen on the film Mac Biec, I thought the music was beautiful.

→ Dù tôi không không thích film, tôi nghĩ nhạc rất hay.

Even though she spoke very quietly, he understood every word.

→ Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn hiểu từng từ.

She didn’t get the job, even though she had all the necessary qualifications.

→ Cô ấy đã không nhận được công việc, mặc dù cô ấy có tất cả các bằng cấp cần thiết.

Though và Although có thể được đặt ở giữa 2 mệnh đề hoặc ở đầu của 1 mệnh đề. Trong câu có Although và Though sẽ là có 2 mệnh đề khác nhau.

Ví dụ: 

I felt he was wrong, although I didn’t say so at the time.

→ Tôi cảm thấy anh ấy đã sai, mặc dù lúc đó tôi không nói vậy.

In spite of và despite cũng mang nghĩa mặc dù nhưng sau nó sẽ là proNoun ( danh từ hoặc Verb – ing ( động từ thêm ing)

In spite of và despite

Ví dụ:

They never made much money, in spite of their success.

→Họ không bao giờ kiếm được nhiều tiền, bất chấp thành công của họ.

In spite of the pain in his leg, he completed the marathon.

→ Bất chấp cơn đau ở chân, anh vẫn hoàn thành cuộc chạy marathon. 

Despite having a headache, I had a great birthday.

→ Mặc dù phải đau đầu nhưng tôi đã có một sinh nhật tuyệt vời.

The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time.

–>Chuyến tàu đã bị hủy. Mặc dù vậy, chúng tôi đã đến đúng giờ.

Phổ biến để sử dụng In spite of và Despite với  biểu hiện thực tế là , theo sau là chủ ngữ và động từ.

Lưu ý

Ví dụ: 

In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

Dù anh thực sự ấy đã làm rất chăm chỉ, anh ấy cũng không thể vượt qua kì thi

Despite the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

→ Mặc dù thực tế là anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng anh ấy đã không vượt qua kỳ thi.

Để luyện thi Ielts online trước hết bạn phải nắm được các cách sử dụng của từ, các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để khi luyện giải đề online bạn sẽ đỡ phải mất thời gian review lại. Tham khảo trung tâm luyện thi Ielts tốt nhất Res để có một lộ trình học 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*