Một số văn bản quy chế, nghiệp vụ chuyên môn và nội dung chỉ đạo của ngành giáo dục

Văn bản quy chế nghiệp vụ chuyên môn ngành giáo dục

Các thầy giáo/cô giáo có thể vào mục Tài liệu/Văn bản để tải về và xem chi tiết nội dung văn bản, hoặc tại liên kết văn bản dưới đây:
1. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11
2. Điều lệ trường TH,THSC,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy chế làm việc của nhà trường
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
4. Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
5. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Văn bản số 1037/SGDĐT-GDPT ngày 22/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La)
6. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch bài học của giáo viên (Văn bản số 1282/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La và Phụ lục kèm theo)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*